Intercyza, rozdzielność majątkowa, wspólność ustawowa i odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka

Wspólność ustawowa powstaje dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa. Do majątku wspólnego małżonków wchodzą tylko przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez małżonków lub przez jednego z nich. Oczywiście do powstania wspólności ustawowej nie dojdzie, jeżeli w chwili zawarcia małżeństwa obowiązywała małżonków umowa, którą można zawrzeć także przed zawarciem małżeństwa, a mocą której ograniczyli oni […]

Po co nam kierownik budowy?

Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym „Kowalskim” budującym na własne potrzeby raz w życiu, czy inwestorem budującym kilka inwestycji do roku. W obu przypadkach postać kierownika budowy jest, bądź będzie Ci znana. Przed rozpoczęciem przygody z nieruchomościami, ale po budowie własnego domu, uważałam jego postać za zło konieczne. Wyrażałam krzywdzące dla jego profesji przekonanie, że […]